Reglement

De Witte Valk: Tentoonstellingsreglement

Tentoonstellingsreglement – TT De Witte Valk 2018


De Witte Valk KBOF 366 : Tentoonstellingsreglement

 • Iedere vogelliefhebber mag aan de tentoonstelling deelnemen, handelaars enkel met eigen kweekvogels.
 • Er dient tentoongesteld te worden in kooien zwart-wit en in zuivere staat.
 • De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur, nadien zullen ze gevoerd worden door de inrichters. Als vogels speciale voeding vereisen, moet dit vermeld worden.
 • Alle vogels dienen met hun juiste benaming op het inschrijvingsformulier te worden vermeld, wijzigingen bij de inkorving zijn mogelijk.
 • Klasse A: eigen kweek lopend jaar, Klasse B: eigen kweek voorgaande jaren, Klasse C: vrije klasse, Klasse D: stam van 4 vogels, eigen kweek, ringnr van dezelfde federatie, Klasse E: stel van 2 vogels, eigen kweek, ringnr van dezelfde federatie.
  UITZONDERING:alle eigen gekweekte parkieten, uitgezonderd grasparkieten, spelen 2 jaar in klasse A en vanaf het derde jaar in klasse B.
 • De inrichtende vereniging is niet verantwoordelijk voor sterfte, ziekte of diefstal van de vogels.
 • Naam, voornaam, stamnummers, adres en telefoonnummer zijn verplicht te vermelden op het inschrijvingsformulier zodat de exposant indien nodig bereikbaar is voor de inrichters.
 • Het algemeen klassement wordt gemaakt met de beste 5 vogels, bij gelijkheid telt de 6, 7, 8…
  Harmoniepunten tellen niet mee.
 • Eventuele klachten moeten minimum twee uren voor de prijsuitreiking ingediend worden en enkel het bestuur is
  bevoegd om enige beslissing te nemen en ieder verhaal hiertegen is onmogelijk.
 • Deelnemers die Europese vogels tentoonstellen, dienen de wettelijke bepalingen na te leven.
 • De punten vermeld op de keurfiche blijven behouden.
 • Om kampioen te spelen, moet de vogel minimum 90 punten behalen, 180 per stel en 360 in stam, harmoniepunten niet inbegrepen .
 • De keuring gebeurt de dag na de inkorving. Gedurende de keuring heeft niemand toegangsrecht tot de zaal, behalve de daartoe gemachtigde personen.
 • Het aantal vogels per liefhebber is onbeperkt, maar om recht te hebben op een tentoonstellingsprijs moeten er minimum 10 vogels ingeschreven en betaald zijn.
 • Op het kooibriefje moet de juiste benaming van de vogel, reeks en klasse staan, en dit wordt uiterst rechts op de kooi aangebracht .
 • Alle vogels moeten in hun juiste reeks ingeschreven worden, zoniet worden ze door de inrichters verwezen naar de klasse C en kunnen hierin maximum 90 punten behalen.
 • Bij de inkorving moet de tentoonsteller de kwekerskaarten en/ of eigendomsbewijs kunnen voorleggen.
 • De keuring geschiedt door officiële KBOF keurders, hun beslissing is onherroepelijk en blijft steeds behouden. Beslissingen van de keurder zijn vermeld op de keurfiche. De liefhebber die betrapt wordt op bedrog van om gelijk welke reden wordt uit de tentoonstellingsuitslag gesloten en zal hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. Gevallen zoals spelen van klas A in B of omgekeerd, C vogels in A of B, hierbij wordt de vogel uit het klassement genomen.
 • Kwartels en duiven moeten in orde zijn volgens de Belgische wetgeving. Alle inentingen dienen uitgevoerd te zijn door een dierenarts. Kopie van het inentingsbewijs dient in een open omslag afgeleverd te worden bij de inkorving. Op vraag van de bevoegde instanties dient het origineel bewijs getoond te worden.Andere van de keurder zijn vermeld op de keurfiche.
 • Ringcontrole van de kampioenen in de klasse A, B, D en E.
 • Niet voorziene en onvoorziene zaken worden zonder recht op verhaal door het bestuur beslecht.
 • Door inschrijving en deelname aan de tentoonstelling verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.
 • Elke deelnemer ontvangt een prijs naargelang de plaats in het klassement. De kampioenstitels worden beloond met een waardebon van 6 €. Kampioen stel 7,50 € en kampioen stam 15 €.
 • De inschrijvingen doorsturen voor 6 oktober 2019, op een inschrijvingsformulier, per mail of via de website: De Baerdemaeker Jean-Marie, Jules Andriespark 19, 9255 Buggenhout of dewittevalk@gmail.com
 • Het inschrijvingsformulier en meer informatie is te vinden op onze website: dewittevalk.be

 

 

AANDACHT…………………………….AANDACHT…………………………….

Elke vogel dient met correcte naamgeving te worden ingeschreven zodat deze op het kooibriefje kan worden vermeld. Indien geen of een niet correcte naam wordt opgegeven, kan de vogel maximaal 90 punten halen. 

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze tentoonstelling.

Het bestuur

 

Terug naar homepagina

 

 

Advertenties